Tietosuojaseloste

Endotec Oy vastaa henkilötietojen käsittelystä tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään turvallisesti mahdollisimman suurta varovaisuutta noudattaen. Endotec Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Yhteystiedot:
Endotec Oy (0648053-5)

Kutojantie 6 – 8
02630 ESPOO

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä info@endotec.fi -sähköpostiosoitteeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet
Endotec Oy käsittelee henkilötietoja:

  • Palveluiden ja tuotteiden myynnissä
  • Asiakaspalvelun toteuttamiseen
  • Viestintään
  • Markkinoinnin parempaan kohdentamiseen evästeiden avulla. Markkinoinnissa emme kuitenkaan tunnista yksittäisiä henkilöitä. Kts. kappale: Google Analytics

Käsittelemme henkilötietojasi jollain seuraavista lainmukaisista perusteista:

  • Käsittely on tarpeen palveluidemme ja tavaroiden toimittamiseksi
  • Olet antanut tietosi meille esimerkiksi verkkosivujemme kautta
  • Käsittely on tarpeen noudattaaksemme lakisääteisiä velvollisuuksia

Jos laki sitä edellyttää, pyydämme sinulta suostumuksen, ennen kuin keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Jos et anna suostumustasi, et välttämättä voi hyödyntää kaikkia palveluitamme. Jos haluamme käyttää henkilötietojasi johonkin uuteen tai muuhun tarkoitukseen, ilmoitamme sinulle asiasta. Tietoja käytetään ilmoitettuun tarkoitukseen vain, jos lainsäädäntö edellyttää sitä tai sallii sen tai jos olet antanut suostumuksesi.

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää edellä kuvatut kommunikoinnin tarpeet. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja myyntiä koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Pyynnön jälkeen tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Henkilötiedot toiminnanohjausjärjestelmässämme
Säilytämme asiakkuuksiin liittyvää informaatiota toiminnanohjausjärjestelmässämme. Otamme vakavasti tiedon turvallisen säilyttämisen. Järjestelmään on pääsy ainoastaan Endotec Oy:n henkilöstöllä.

Järjestelmään pääsemiseksi käyttäjän tulee tietää järjestelmän tarkka IP- osoite ja portti sekä lisäksi tunnistautua käyttäjänimellä ja salasanalla. Järjestelmätoimittajalla on pääsy järjestelmään mahdollisia vikatilanteita varten. Järjestelmätoimittajan kanssa olemme sopineet datan käsittelystä erillisellä sopimuksella.

Järjestelmään tallennetaan henkilöistä: henkilön nimi, yrityksen/organisaation nimi, (organisaation) osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilötiedot verkkopalvelussamme
Endotec Oy käsittelee hen
kilötietojasi seuraavasti.

Jos käytät sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta. Käsittelemiämme henkilötietoja ovat:

– nimi
– yritys/organisaatio
– sähköpostiosoite

Käytämme edellä mainittuja henkilötietoja, jotta voimme käsitellä ja reagoida meille jätettyihin yhteydenottoihin. Henkilötiedot on tietoteknisesti suojattu siten, että ulkopuoliset eivät pääse näihin tietoihin käsiksi.

Endotec Oy:n sivustot sisältävät linkkejä sivustoille, joihin emme voi vaikuttaa. Tällaiset linkit on lisätty vain tiedoksi sivustomme käyttäjille. Endotec Oy ei vastaa muiden sivustojen sisällöstä tai tietosuojasta.

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat
Endotec Oy käyttää vain teknisiä ja toiminnallisia evästeitä. Ne ovat analyyttisiä evästeitä, jotka eivät riko yksityisyyden suojaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi, tabletillesi tai puhelimellesi, kun käytät sivustoa laitteella ensimmäisen kerran. Evästeet ovat sivuston teknisten toimintojen edellytys ja helpottavat sivuston käyttämistä.
Niiden ansiosta sivusto toimii oikein ja pystyy tallentamaan esimerkiksi valitsemasi asetukset, ja ne auttavat meitä sivuston optimoinnissa. Voit estää evästeiden vastaanottamisen asettamalla käyttämäsi verkkoselaimen asetukset niin, että selain ei enää tallenna evästeitä.
Selainasetuksien avulla voit myös poistaa kaikki aiemmin tallennetut tiedot.

Erityiset tai arkaluontoiset henkilötiedot
Sivustomme tai palvelumme tarkoituksena ei ole kerätä tietoa alle 16-vuotiaista sivuston käyttäjistä, ellei siihen ole vanhemman tai huoltajan suostumusta. Emme kuitenkaan voi tarkistaa, onko sivuston käyttäjä yli 16-vuotias. Suosittelemme, että vanhemmat seuraavat, mitä heidän lapsensa tekevät verkossa, jotta lasten tietoja ei kerätä ilman vanhempien suostumusta.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Endotec Oy säilyttää tietojasi vain niin pitkään kuin tarkoitus, johon ne on kerätty, edellyttää. Henkilötietojen säilytysajat on luokiteltu seuraavasti:

Yhteydenottolomake:
Jos täytät lomakkeen sivustolla tai lähetät meille sähköpostia, lähettämäsi tiedot säilytetään lomakkeen luonteesta tai sähköpostiviestin sisällöstä riippuen niin pitkään kuin vastaaminen tai asian käsitteleminen edellyttää.

Google Analytics:
Tallennamme Google Analyticsin avulla sivuston yleisiä käyttötietoja. Sivuston käyttötietojen avulla tehdään tilastoanalyysejä käyttäjien siirtymisistä ja valinnoista sivustoilla ja optimoidaan sivuston toimintoja. Olemme myös asettaneet Google Analyticsin yksityisyysasetukset tiukoiksi niin, että IP-tiedot anonymisoidaan ja tiedot lähetetään suojatulla yhteydellä.

Google on solminut kanssamme sopimuksen henkilötietojen käsittelijänä. Tilastotiedot siirretään Googlelle, joka säilyttää niitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla. Lisätietoa on Googlen tietosuojakäytännössä ja Google Analyticsia koskevassa tietosuojakäytännössä. Lisätietoa siitä, miten Google noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta, saat Googlen sivuilta, joissa kerrotaan esimerkiksi Google Cloudista ja tietosuoja-asetuksesta tai Googlen tietosuojatoimista.

Google käyttää tietoja seuratakseen sivustomme käyttöä, toimittaakseen meille sivustoa koskevia raportteja ja antaakseen mainostajana toimivalle Endotec Oy:lle tietoa kampanjoidemme tehokkuudesta. Google voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta.
Meillä ei ole päätösvaltaa asiaan.

Huomaathan, että Endotec Oy ei pysty yhdistämään näitä tietoja sinuun henkilönä tai yksilönä lukuun ottamatta tilanteita, joissa olet itse nimennyt itsesi sivustomme lomakkeen avulla. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos annat sähköpostiosoitteen uutiskirjettä tilatessasi tai verkkolomaketta käyttäessäsi.
Tällöin sivuston käyttötietosi voidaan yhdistää antamiisi tietoihin.

Toiminnanohjausjärjestelmä:
Toiminnanohjausjärjestelmäämme tallennamme asiakkuuksiin liittyvää tietoa. Tätä tietoa säilytämme niin pitkään kuin se on asiakkuuden hoitamiseksi tarpeellista. Saatamme säilyttää tietoa suhteellisen pitkään muun muassa takuuehtojen varmistamiseksi.

Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille
Endotec Oy luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille vain, jos kanssasi solmimamme sopimuksen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen edellyttää sitä. Evästeiden osalta tiedot on jaettu Google Analyticsiin, kuten edellä on kuvattu.

Henkilötietojen suojaaminen
Endotec Oy suhtautuu tietojesi suojaamiseen hyvin vakavasti ja pyrkii soveltuvin toimin ehkäisemään väärinkäytön, häviämisen, luvattoman pääsyn, ei-toivotun julkaisemisen ja luvattomat muutokset. Jos epäilet, että tietojasi ei ole suojattu oikein tai niitä on käytetty väärin, lähetä viesti osoitteeseen 
info@endotec.fi.

Tietoihin pääsy ja tietojen oikaiseminen tai poistaminen
Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja oikaista tai poistaa henkilötietosi. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, vastustaa Endotec Oy:n toteuttamaa henkilötietojesi käsittelyä ja siirtää tietosi eteenpäin. Voit siis pyytää meitä lähettämään hallussamme olevat henkilötietosi tiedostona sinulle tai ilmoittamallesi organisaatiolle.
Voit tehdä henkilötietojasi koskevan pääsy-, oikaisu-, poisto- tai siirtopyynnön, peruuttaa suostumuksesi tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä lähettämällä viestin osoitteeseen info@endotec.fi.
Vastaamme pyyntöön mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään neljän viikon kuluessa. Endotec Oy haluaa muistuttaa, että sinulla on myös oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle: https://tietosuoja.fi.

Tietosuojalausekkeen muutokset
Endotec Oy pidättää oikeuden tietosuojakäytännön muuttamiseen. Suosittelemmekin käymään tällä sivulla säännöllisesti, jotta näet, onko käytäntöä muutettu. Jos Endotec Oy tekee tärkeän muutoksen, joka vaikuttaa henkilötietojesi käsittelytapaan, ilmoitamme asiasta sivustoissamme.

Scroll to Top